Дослідження

Розділ містить статті Михайла Якубовича та інших авторів, присвячені вивченню сходознавчої проблематики, зокрема філософської думки ісламського світу, культурних особливостей мусульманських країн, загального ісламознавства та інших питань.

Філософська думка ісламського світу

Філософська лексика арабського середньовіччя: спроба україномовної реконструкції

Мудрість, закон, тлумачення: герменевтика ібн Рушда

Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263-1328 рр.) та його концепція виникнення релігії

Мухаммад бін Мустафа з Аккерману та його внесок у мусульманську екзегетику

Співвідношення «знання — дія» у філософській думці ісламського світу

Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів

Человек как идеальный круг: к антропологии Ибн ас-Сида аль-Батальявси

Prophethood as a Ηistorical Νecessity: Βetween Τhe Islamic Traditionalism and
Τhe Eastern Neoplatonism

Muhammad al-Aqkirmānı and his ‘ Iqd al-La’ ālı: The Reception of Ibn Sınā in Early Modern Ottoman Empire

Фундаментальна онтологія ібн Сіни: поняття вуджуд

Исламская философия и наука в наследии крымского мыслителя Абуль-Бака аль-Кафауви

Post-Classical Islamic Philosophy in the Medieval Crimea: Sharaf al-Din al-Qirimi and Ahmad al-Qirimi

“Собирание знаний” в постклассической исламской философии: реконструкция логико-смысловой парадигмы

A Neglected Ottoman Sufi Treatise from 16th century:Mawahib al-Rahman f bayan Maratib al-Akwan by Ibrahim al-Qirimi

Crimean Scholars and the Kadizadeli Tradition in the 18th Century

 

 

Сучасний іслам

Словник ісламських релігійних термінів арабського походження найчастіше вживаних у мас-медіа

Загадкова Аравія: подорож у місто Світла як творчий процес

Нотатки про сучасну арабську літературу

Європа ісламська: між демографією та міфотворчістю

Ціннісні орієнтири сучасного салафізму: індивідуальний контекст

Проблема співвідношення національного та релігійного у вченні сучасних представників ісламського традиціоналізму

Польові дослідження

(Україна, Білорусь, Естонія, Молдова)

Александр Саган: Люди, не согласные с необходимостью внутриисламского диалога, выступают против ислама

Абу-Бекир Шабанович: Главной целью белорусских мусульман является исламское просвещение

Руслан Абдикеев: В Донецке мечеть удовлетворяет все потребности мусульман

Анвар Деркач: Ислам для многих украинцев – конечный пункт поисков смысла жизни

Валерий Басыров: переводить смыслы Корана — это ходить по острию ножа

Зорина Канапацкая: Татары стали частью белорусского народа

Муфтий Эстонии Ильдар-хазрат Мухамедшин: У эстонцев сохранилось очень хорошее отношение к исламу

Эксперт: Проблемы между исламскими объединениями создаются искусственно

Аурелия Феля: Мусульмане Молдовы должны использовать все возможности правового государства

 

Напишіть відгук