Кораністика

Хоча за період незалежності в Україні опубліковано чимало наукових праць, присвячених питанню вивчення тексту Корану (зокрема, три часткових переклади смислів Корану з мови оригіналу, а також  один повний переклад з російської мови), більшість досліджень досі виконуються на основі текстів зарубіжних вчених.  У цьому розділі викладаються праці та переклади, присвячені вивченню Корану та мусульманської  екзегетики, авторства  М. Якубовича, а також ряду інших дослідників.

Дослідження

Ukrainian Translations of the Meanings of the Glorious Qur’Ān: Problems and Prospects

Сучасний іслам та фундаментельні засади ’ільм ат-тафсір: історична ретроспектива

A Cultural Significance of the Modern Islamic Exegetics for the Theory of Religious Tolerance

Украинские переводы смыслов Корана: вчера и сегодня

Русские переводы смыслов Корана в языковом пространстве государств СНГ

An Issue of Freedom of Belief in Modern Islamic Exegetics

Переклади

Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою / пер. з араб. М. Якубовича. – Медина: Центр ім. короля Фагда з друку Преславного Сувою, 1434/2012.- 992 с. Повний коментований переклад смислів Корану з арабської на українську.

Тафсір десятої частини Корану. Десята частина Корану з тлумаченням зі “Спрощеного тафсіру” (ат-Тафсір аль-Муйасар).

Основи віри в світлі Коран й Сунни. Переклад відомої арабомовної праці групи мусульманських учених з Медини.